Otvorenie pôstu

Na slovenských službách Božích sme v nedeľu 17. februára otvárali tohtoročný pôstny čas vystúpením našich detí. Program bol obohatený tiež prezentáciou, ktorú naše deti pripravili k svojmu vystúpeniu. Téma bola pod názvom „Čas“.  Na čo človek čas má a na čo nie. Deti nám prezentovali, že každý sa môže stať misionárom. Ale každý misionár alebo príprava na túto službu je vystavená rôznym pokušeniam. Aby sme zvládli a prekonali pokušenia alebo iné lákadlá, potrebujeme k tomu  vnútornú silu. Čas občas je na našej strane inokedy  ide proti nám. Kto sa chce stať misionárom  musí hľadieť dopredu a na Pána Ježiša. V tomto pôstnom období  sme dostali aj my všetci vzácny čas milosti, ktorý môžeme využiť pre osobné stíšenia pre hlbšie poznanie a vniknutie do Božích právd. Sestra farárka Viktória Lisáková  nám o tom kázala vo svojej kázni.
Sme radi, že naše deti na Služby Božie sú sprevádzané svojimi rodičmi.  Touto cestou prajeme každému pokojné prežitie pôstneho času.

                  Monika Kisantal Hansková

otvorenie pôstu

Nie je možné komentovať.