Otvorenie školského roka 2016/2017

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností a učenia sa, aby sme získavali nové vedomosti. Preto aj touto cestou chceme popriať všetkým deťom mnoho Božieho požehnania a veľa síl ku školopovinnej práci. V kázni na otvorení školského roka sme sa zoznámili s knihou bez slov, ktorá  nám veľa prezradila o evanjeliu. Nemala síce slová a obrázky, ale farby  nám prezradili mnohé pravdy, o ktorých sa píše v Biblii.

Nie je možné komentovať.