Stretnutie rodákov v Dražiciach

V tomto roku sme v jesennom období sa stretli na službách Božích v Dražiciach. Pozvanie prijali najmä tí, ktorí pochádzali z tejto obce. Služby Božie sa niesli v znamení spomienok na minulosť, ale zároveň zahŕňali v sebe aj poďakovanie za úrody zeme. Rodákov obce pozdravil aj starosta obce. A hlavne cítili sme sa príjemne a sme vďační pánu Bohu za spoločne prežité chvíle, ktoré nás sprevádzali aj po službách Božích v kultúrnom dome, kde sme mali posedenie.

Stretnutie spevokolov RIS

Počas prvej nedele k poďakovaniu za úrody zeme sme mali stretnutie spevokolov v RIS. Náš spevokol spieval piesne: Chcem vojsť do tvojich brán, Túžim priniesť na oltár, Pán zastavil sa na brehu. Všetkým členom a členkám ako aj našej dirigentke ďakujeme za  vernú službu.

500.výročie reformácie

Koncom septembra sme sa stretli v cirkevnom zbore Gemer, kde spolu s reformovanou kresťanskou cirkvou sme si pripomenuli výročie reformácie. Slávnostným kazateľom bol  brat farár z Budapešti. Z teologickej fakulty z Budapešti mal odbornú prednášku PhD. DSc. Csepregi Zoltán, potom Dr. Búza Zsolt, reformovaný brat senior mal ranné stíšenie, v rámci programu nás pozdravili dva spevokoly a potom sme na záver mali divadelné predstavenie. Deti v miestnej škole mali bábkové divadlo a potom sme si prezreli putovnú výstavu k 500. výročiu reformácie. Soli Deo Gloria

Oprava veže a organa

Veža evanjelického kostola v Rimavskej Sobote bola postavená na jeseň v roku 1857 vďaka obetavosti svojich veriacich, v značnej miere v tej dobe pomohlo aj mesto Rimavská Sobota. Po dlhých rokoch, ktoré uplynuli od jej postavenia, dnes veža stojí pred rekonštrukciou a nutnou opravou pod ktorú sa podpísal aj zub času. Celková oprava kvôli reštaurátorskému zámeru je nákladná a drahá. Preto sa obraciame na širokú verejnosť, kto môže, aby prispel na jej opravu a záchranu. Finančný rozpočet celkovej opravy je vo výške 95 000 eur.  Omietka kvôli poveternostným podmienkam opadáva a tým ohrozuje okolidúcich a spôsobuje nemalé škody z roka na rok sa stav zhoršuje. Píšeme mnohé žiadosti na eurofondy a kvôli nedostatku finančných prostriedkov náš projekt nie je podporený. Aj keď naša veža nie je výnimočná ako iné stavby nie z husitských čias nie z doby baroka a podobne. Je súčasťou nášho kostola a nášho života a pre jej záchranu a obnovu chceme urobiť všetko.

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť účel.
Číslo účtu IBAN : SK62 0900 0000 0000 6893 0773
Variabilný symbol: oprava veže

Oprava organa

V našom kostole sa nachádza dvojmanuálový organ  z roku 1893 s pneumatickou (rúrkovou) traktúrou, ktorú zostrojil Jozef Angster. Nakoľko náš organ slúži na mnohých bohoslužobných príležitostiach, chceme, aby naďalej  v plnej miere a v svojej kráse slúžil všetkým veriacim, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje aj na iných kultúrnych programoch, ktoré sa konajú v našom chráme. Kto je milovníkom organovej hudby kto chce a môže prispieť na záchranu tak jedinečného a kráľovského nástroja budeme vďační za každú finančnú podporu. Oprava organa podľa renomovaných odborníkov a odborného grantu je vo výške 35 000 eur. 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť  účel.
Číslo účtu IBAN : SK62 0900 0000 0000 6893 0773
Variabilný symbol: oprava organa

Takto vyzerá dnes veža nášho kostola

A takýto máme organ

 

 

Zborový výlet 2017

Každým rokom sa vyberieme na zborový výlet, ktorého cieľom je tešiť sa z chvíľ, ktoré strávime s našimi priateľmi z kostola. Každý rok sa stretáva iná skupina, nakoľko v zhode času a v kolobehu rôznych povinností a udalostí nie všetci môžu sa zúčastniť niektorých programov. Sme vďační Pánu Bohu za všetky požehnania, ktoré dáva do nášho života v letnom období.

Misijný program

18. júna 2017 sme v našom zbore mali misijný program, na ktorý pozvanie prijala sestra Daniela Hroncová, ktorá nám prednášala o svojej knihe Musel som byť kacírom. Prednáška bola veľmi úchvatná a inšpiratívna. Počas programu vystúpil aj náš spevokol s dvoma piesňami. Boh je láska a Vzácna to a veľká radosť. Sestra kaplánka prispela básňou o Reformácii, spievali sme tri piesne: Vezmi Pane život môj, Kto za pravdu horí a Hrad prepevný na úvod sa pomodlil brat  Zajac na záver sestra konseniorka I. Korenková a sestra seniorka udelila požehnanie. Na tomto stretnutí sa stretli mnohí priatelia a hlavne sme boli povzbudení svedectvami a hosťami, ktorí prijali naše pozvanie.

Výstava v múzeu

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote sa otvorila výstava pri príležitosti 500. výročia Reformácie. Iniciátorom výstavy bol Béla Pohóczky ml. Výstava v našom regióne zachytáva obdobie Reformácie našich predkov.

Sazdice 2017

V tomto roku misijné stretnutie maďarsky hovoriacich evanjelikov bolo v Sazdiciach. Slávnostným kazateľom bol brat biskup Tamás Fabinyi z evanjelickej cirkvi v Maďarsku a sestra farárka, ktorá vypomáha v našich cirkevných zboroch. Sme radi a vďační pánu Bohu za požehnané chvíle pri  slove Božom a veľmi bohatom programe, ktorý bol pre túto chvíľu pripravený. Z nášho zboru sa tohto podujatia zúčastnilo 10 cirkevníkov.