Sazdice 2017

V tomto roku misijné stretnutie maďarsky hovoriacich evanjelikov bolo v Sazdiciach. Slávnostným kazateľom bol brat biskup Tamás Fabinyi z evanjelickej cirkvi v Maďarsku a sestra farárka, ktorá vypomáha v našich cirkevných zboroch. Sme radi a vďační pánu Bohu za požehnané chvíle pri  slove Božom a veľmi bohatom programe, ktorý bol pre túto chvíľu pripravený. Z nášho zboru sa tohto podujatia zúčastnilo 10 cirkevníkov. 

Svätodušné sviatky 2017

Počas svätodušných sviatkov sme mali na službách Božích hosťujúceho kazateľa brata Ondreja Koča st., ktorému ďakujeme za zvesť slova Božieho.  Brat farár Ondrej Koč st. pôsobil v našom cirkevnom zbore za čias brata farára J.V.Hroboňa ako seniorálny kaplán, na dávne roky spomína s úctou, zároveň nášmu spevokolu ďakujeme za službu. Poobede sa konali služby Božie aj vo Vyšnej Pokoradzi.

Milovať a ctiť

Vo štvrtok, 18. mája 2017, sme mali príležitosť privítať vzácneho hosťa Richarda Vašečku, ktorý nám rozprával o svojich životných skúsenostiach. Témou bol predovšetkým vzťah v manželstve, ako sa majú manželia navzájom ctiť a milovať. Čo je vtedy, keď sa vytráca láska z manželstva, ako zvládnuť výchovu v manželstve a hovoriť a viere v Boha svojim deťom, aby viera bola súčasťou nášho každodenného života, čas a priestor pre spoločné modlitby. Rodičia sa spolu modlia za svoje deti, ale aj za svoj vzťah a za svoje manželstvo. Dnes je kríza rodiny a vzťahov, ale Boh nás stvoril pre spoločenstvo, aby sme v ňom vytvárali priestor pre lásku a rástli vo viere. Počuli sme veľa, ale predovšetkým bol to priestor pre živé spoločenstvo viery a  lásky k Bohu. Ďakujeme za tieto spoločne strávené chvíle a k  tejto službe evanjelia povzbudzujeme všetkých, lebo nič nie je zbytočné, ak to robíme a konáme na Božiu slávu. Niektoré publikácie si môžete kúpiť na tejto webovej stránke.

 

Ďakovné služby Božie v Kraskove

Dnes sa konali ďakovné služby Božie v Kraskove. Je to unikátny kostol z predreformačného obdobia, ktorý zachytáva dávnu históriu našich predkov. Veľmi krásne sú fresky a maľby na stenách ako aj kazetový strop, ktorí dýcha spomienkami na minulosť. Sme vďační Pánu Bohu za všetky jeho dary a za krásne prežité chvíle v Kraskovskom cirkevnom zbore.

Deň matiek

Na slovenských a na maďarských službách Božích sme pozdravili kytičkou krásnych slov naše milé mamy, starké, naše sestry vo viere, nech ich Pán Boh požehnáva a ku dňu matiek im posielame svoje vrúcne  blahoželanie:

NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA
Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je Tvoja mamička, čo ti Boh dal.Láskavá hviezdička je moja mamička. Vo chvíli zármutku nežne ma pohladí,v každučkom objatí lásku mi vyjaví. Verná to hviezdička je moja mamička. Keď slnko zapadá, k spánku ma ukladá, keď ráno vychodí, milo ma zobudí. Múdra to hviezdička je moja mamička.Vo chvíľach starostí dobre mi poradí,láskavou radou vždy dušu mi pohladí. Bdelá to hviezdička je moja mamička. Stráži ma celý deň aj v noci čas,keď ráno precitnem, už je tu zas. Štedrá to hviezdička je moja mamička. Má pre mňa všetko čo potrebujem,pri nej mi veru nič nechybuje. Veselá hviezdička je moja mamička. Aj keď je za oknom daždivý deň,ona sa veselo usmieva len. Pozorná hviezdička je moja mamička. Všimne si všetko, čo na očiach mám, preto jej v dnešný deň kytičku dám. Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je Tvoja mamička, čo ti Boh dal.