2. marec 2018 – Svetový deň modlitieb

Všetko Božie stvorenie je veľmi dobré
Biblické štúdium – Genezis 1, 1 – 31

V posledných rokoch sa veľmi veľa hovorí o klimatických zmenách. Surinam, rovnako ako veľa krajín na svete, pociťuje klimatické zmeny ako dôsledok globálneho otepľovania. Naše hlavné mesto Paramaribo sa nachádza blízko Atlantického oceána a rovnako ako aj iné oblasti je v súčasnosti v období dažďov postihnuté mnohými záplavami. Aj mnohé iné krajiny bojujú s  hurikánmi a povodňami.
Vedci v súčasnosti správne predpokladajú, že tieto zmeny môžu mať vážne dôsledky. Zaznamenali sme  už ničivé dôsledky prírodných katastrof, ako aj  civilizačných zásahov ľudí. Jedným z príkladov je znečistenie riek ortuťou  pri ťažbe zlata. Harmonické spolunažívanie ľudí, zvierat a prírody sa vytratilo. Podľa názoru mnohých odborníkov sme za to zodpovední práve my ľudia. Na strane druhej sme to opäť my, ktorí môžeme priniesť riešenia ako obnoviť harmóniu medzi ľuďmi a Božím stvorením.

Zobraziť viac »

Vlak „Môj život“

Pred časom som čítal knihu, v ktorej bol život prirovnaný k ceste vlakom. Je to výnimočne zaujímavé čítanie pod podmienkou, že ho správne interpretujeme. Život nie je ničím iným, ako cesta vlakom. Cesta vlakom, skladajúca sa z nastupovania a vystupovania, preplnená nehodami, príjemnými prekvapeniami, ale tiež hlbokým smútkom. Zobraziť viac »

Vianoce 2017

Ďakujem všetkým za množstvo práce, obetavosti, lásky a spoločne strávených chvíľ počas vianočných sviatkov: za kázne, skrášlenie kostola, vystúpenie detí a konfirmandov, za spev nášmu spevokolu, za vinš, za modlitby za všetko čo sme vykonali na slávu Božiu.

Viktória Lisáková

Adventná besiedka

Pokračujeme v adventnej príprave. Dnes sme prežili prvé stretnutie s pastiermi, ktorí sa vybrali do Betlehema presvedčiť sa na vlastné oči o zvesti, ktorú počuli od anjelov. “ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Pastieri sa stali novými poslami a rozprávali všetkému ľudu o tom čo videli a zažili na vlastné oči.