Vianoce 2017

Ďakujem všetkým za množstvo práce, obetavosti, lásky a spoločne strávených chvíľ počas vianočných sviatkov: za kázne, skrášlenie kostola, vystúpenie detí a konfirmandov, za spev nášmu spevokolu, za vinš, za modlitby za všetko čo sme vykonali na slávu Božiu.

Viktória Lisáková

Adventná besiedka

Pokračujeme v adventnej príprave. Dnes sme prežili prvé stretnutie s pastiermi, ktorí sa vybrali do Betlehema presvedčiť sa na vlastné oči o zvesti, ktorú počuli od anjelov. “ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Pastieri sa stali novými poslami a rozprávali všetkému ľudu o tom čo videli a zažili na vlastné oči.

Reformačná párty

V našom cirkevnom zbore sme nezabudli na najmenších, ktorí sa stali súčasťou osláv 500.výročia reformácie. Mali dobrý zážitok, keď jednoduchým spôsobom cez obrázky vnímali život Dr. Martina Luthera, urobili si malé leporelo z lutherovej ruže, učili sa piesne, hracími kockami spoznávali dejiny reformácie, jedli reformačné muffiny a nakoniec boli na exkurzii vo veži, kde je nainštalovaná výstava k 500.výročiu reformácie.

500 rokov Reformácie

17.novembra 2017 si Reformovaná kresťanská cirkev v Rimavskej Sobote pripomínala  500. výročie reformácie. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili aj zástupcovia našej cirkvi ako aj členovia z nášho cirkevného zboru v Rimavskej Sobote ako aj brat biskup Mgr. Milan Krivda. Program bol veľmi bohatý a hodnotný. Zároveň počas slávnosti bolo otvorené aj vzdelávacie centrum a odhalená socha na pamiatku galejníkom, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru.

Reformácia 1517 – 2017

Na slávnostných službách Božích sme si pripomenuli odkaz reformácie. Sestra farárka si pripravila kázeň, v ktorej  sme si mohli vypočuť na čo človek vo svojom živote pamätá a načo zabúda, ale zároveň vidieť aj teológiu kríža v jednom obraze od Lucasa Cranacha, ktorý je vystavený vo Wittenbergu. Názorným spôsobom nám boli vysvetlené jednotlivé časti obrazu, ktoré zachytávajú mnohé biblické pravdy. Ďakujeme za vystúpenie spevokolu a Aďkovi za báseň o Biblii. Sestra farárka nám pripravila malý darček s domácim požehnaním k reformácii. Potom sme si  pozreli ako sa zmenila naša veža, v ktorej sú nainštalované dve pamätné izby pre nás ako odkaz minulosti. Po chodbách si môžeme prezrieť historické zábery reformácie, život Luthera a množstvo iných drobností. Poobede sme mali čajové popoludnie s témou Katarína von Bora. S témou tejto prednášky sa s nami podelila sestra farárka Mária Hroboňová. 

Reformácia očami najmenších

Dnes sme si pripomenuli pamiatku Reformácie s malými deťmi na prvom stupni v EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Ráno sme mali krátke služby Božie s piesňami, ďalej sme si pomocou flanelových materiálov sledovali život Dr. Martina Luthera. Neskôr sa k tomu pridali dve hry: hľadanie kresťanských symbolov a z písmeniek zložiť významné mestá reformácie. Na záver sme mali krátke tvorivé dielne s tematikou reformácie. Soli Deo Gloria.

Poďakovanie za úrody zeme 2017

Služby Božie boli naplnené krásnymi chvíľami. Všetci, ktorí sme cítili túžbu vďačnosti, sme sa pridali slovami vďaky a modlitieb k dnešnému dňu. Ďakujeme nášmu spevokolu za krásne piesne: Vďaka ti Bože a Vzácna to a veľká radosť. Aďkovi za krásne slová poďakovania. A všetkým ostatným, ktorí prichystali chvíle vďaky a požehnania za prácu a starostlivosť. Nech Boh požehnáva všetky pracovité ruky a snahy v tomto roku.

Poďakovanie za úrody zeme v CZ Ožďany sa niesli v znamení vďačnosti. Ďakujeme našim malým poslucháčom za krásne vystúpenie.