Kľúč

V septembri sa začína nový školský rok. Končí sa letný čas prázdnin a prichádzajú nové povinnosti. Deti musia ísť do školy. Ako nájsť ten správny kľúč? Veď každý deň musíme riešiť rôzne situácie a čelíme rôznym problémom vo svojej rodine, v práci, v škole, v spoločnosti, hľadáme ten najsprávnejší kľúč riešenia alebo rozuzlenia daných problémov. Kľúče sú veľmi potrebné nimi odomkýname napr. aj vchodové dvere. Bez kľúča sa ani auto nepohne, poštovú schránku tiež musíme odomknúť, keď vyberáme z nej listy. Malý či už veľký zväzok kľúčov nosíme aj vo svojej kabelke alebo v taške. Možno sme si ešte ani neuvedomili koľko toho máme. Každým kľúčom sa niečo otvára alebo zatvára. S kľúčmi sa stretneme skoro všade sú súčasťou nášho života. Kto má kľúč akoby našiel riešenie alebo východisko. Ale čo sa stane vtedy keď nenájdeme správny kľúč alebo ho napokon stratíme. Žeby smola? Je veľa možností s ktorými sa stretávame deň čo deň. V živote kresťanov riešením a kľúčom, ktorý otvára ľudské srdcia je viera v Pána Boha a láska, ktorá dokáže meniť a formovať človeka. Kľúčom lásky, trpezlivosti, pochopenia, ochoty počúvať nemôžeme nič pokaziť. Kríž Pána Ježiša je kľúčom k večnému životu. Keď najbližšie budeme mať v ruke akýkoľvek kľúč spomeňme si, že našim poslaním je otvárať ľudské srdcia pre evanjelium Kristovo.

Žalm 51 očami odborníka

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu ECAV zorganizoval dňa 28. apríla 2019 stretnutie s Doc. Ing. Bohdanom Hroboňom, PhD., riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine, odborníkom na Starú zmluvu. Témou stretnutia bol Žalm 51.
Prvé slová Doc. Hroboň venoval spomienke na svojho starého otca, Jána Vladimíra Hroboňa, ktorý od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1965 pôsobil ako farár v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote, na ktorého si aj dnes pamätajú mnohí tunajší evanjelici.
V ďalšej časti podrobne vysvetlil obsah Žalmu 51, porovnával katolícky, evanjelický a ekumenický preklad s hebrejským. Ponúkol nám rôzne pohľady na chápanie významu tohoto Žalmu zrozumiteľnou a pútavou formou.
Ďakujeme Doc. Hroboňovi za prednášku, vnútromisijnému výboru RIS a CZ Rimavská Sobota za zorganizovanie akcie a všetkým, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu prišli do „Mladosti“.

Fotogaléria z akcie

Vinica Pánova – maľovaná kázeň

Zamyslenie nad epitafom pre Paula Ebera, superintendenta vo Wittenbergu.

Ak náhodou pôjdete do Wittenbergu, nezabudnite si pozrieť zaujímavý obraz z roku 1569 od Lucasa Cranacha ml. Tento neveľký obraz je súčasťou epitafu – náhrobného nápisu, ktorý je pripomienkou života a diela Paula Ebera, významnej postavy reformácie. Epitaf chce byť svedectvom o viere tohto výnimočného muža. Výnimočného vďaka dielu Božej milosti, ktorá napráva pokrivené a dáva silu k nasledovaniu Krista a k práci pre Jeho kráľovstvo.

Zobraziť viac »