500 rokov Reformácie

17.novembra 2017 si Reformovaná kresťanská cirkev v Rimavskej Sobote pripomínala  500. výročie reformácie. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili aj zástupcovia našej cirkvi ako aj členovia z nášho cirkevného zboru v Rimavskej Sobote ako aj brat biskup Mgr. Milan Krivda. Program bol veľmi bohatý a hodnotný. Zároveň počas slávnosti bolo otvorené aj vzdelávacie centrum a odhalená socha na pamiatku galejníkom, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru.

Reformácia 1517 – 2017

Na slávnostných službách Božích sme si pripomenuli odkaz reformácie. Sestra farárka si pripravila kázeň, v ktorej  sme si mohli vypočuť na čo človek vo svojom živote pamätá a načo zabúda, ale zároveň vidieť aj teológiu kríža v jednom obraze od Lucasa Cranacha, ktorý je vystavený vo Wittenbergu. Názorným spôsobom nám boli vysvetlené jednotlivé časti obrazu, ktoré zachytávajú mnohé biblické pravdy. Ďakujeme za vystúpenie spevokolu a Aďkovi za báseň o Biblii. Sestra farárka nám pripravila malý darček s domácim požehnaním k reformácii. Potom sme si  pozreli ako sa zmenila naša veža, v ktorej sú nainštalované dve pamätné izby pre nás ako odkaz minulosti. Po chodbách si môžeme prezrieť historické zábery reformácie, život Luthera a množstvo iných drobností. Poobede sme mali čajové popoludnie s témou Katarína von Bora. S témou tejto prednášky sa s nami podelila sestra farárka Mária Hroboňová. 

Reformácia očami najmenších

Dnes sme si pripomenuli pamiatku Reformácie s malými deťmi na prvom stupni v EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Ráno sme mali krátke služby Božie s piesňami, ďalej sme si pomocou flanelových materiálov sledovali život Dr. Martina Luthera. Neskôr sa k tomu pridali dve hry: hľadanie kresťanských symbolov a z písmeniek zložiť významné mestá reformácie. Na záver sme mali krátke tvorivé dielne s tematikou reformácie. Soli Deo Gloria.

Poďakovanie za úrody zeme 2017

Služby Božie boli naplnené krásnymi chvíľami. Všetci, ktorí sme cítili túžbu vďačnosti, sme sa pridali slovami vďaky a modlitieb k dnešnému dňu. Ďakujeme nášmu spevokolu za krásne piesne: Vďaka ti Bože a Vzácna to a veľká radosť. Aďkovi za krásne slová poďakovania. A všetkým ostatným, ktorí prichystali chvíle vďaky a požehnania za prácu a starostlivosť. Nech Boh požehnáva všetky pracovité ruky a snahy v tomto roku.

Poďakovanie za úrody zeme v CZ Ožďany sa niesli v znamení vďačnosti. Ďakujeme našim malým poslucháčom za krásne vystúpenie.

Stretnutie rodákov v Dražiciach

V tomto roku sme v jesennom období sa stretli na službách Božích v Dražiciach. Pozvanie prijali najmä tí, ktorí pochádzali z tejto obce. Služby Božie sa niesli v znamení spomienok na minulosť, ale zároveň zahŕňali v sebe aj poďakovanie za úrody zeme. Rodákov obce pozdravil aj starosta obce. A hlavne cítili sme sa príjemne a sme vďační pánu Bohu za spoločne prežité chvíle, ktoré nás sprevádzali aj po službách Božích v kultúrnom dome, kde sme mali posedenie.

Stretnutie spevokolov RIS

Počas prvej nedele k poďakovaniu za úrody zeme sme mali stretnutie spevokolov v RIS. Náš spevokol spieval piesne: Chcem vojsť do tvojich brán, Túžim priniesť na oltár, Pán zastavil sa na brehu. Všetkým členom a členkám ako aj našej dirigentke ďakujeme za  vernú službu.

500.výročie reformácie

Koncom septembra sme sa stretli v cirkevnom zbore Gemer, kde spolu s reformovanou kresťanskou cirkvou sme si pripomenuli výročie reformácie. Slávnostným kazateľom bol  brat farár z Budapešti. Z teologickej fakulty z Budapešti mal odbornú prednášku PhD. DSc. Csepregi Zoltán, potom Dr. Búza Zsolt, reformovaný brat senior mal ranné stíšenie, v rámci programu nás pozdravili dva spevokoly a potom sme na záver mali divadelné predstavenie. Deti v miestnej škole mali bábkové divadlo a potom sme si prezreli putovnú výstavu k 500. výročiu reformácie. Soli Deo Gloria