Pascha a Sederová večera

Na besiedke sme sa dozvedeli čo znamená Sederová večera  a Pascha. Je súčasťou židovskej Veľkej noci a má pokračovanie v kresťanstve. Dodnes ju židia ponechávajú vo svojej tradícii. Slávia ju v každej rodine zachovávajúc prísne pravidlá. Aj Pán Ježiš sa zúčastnil židovskej Veľkej noci. A preto má ona hlboký význam v našom živote. Začína záchranou židovského národa z egyptského otroctva, ale pokračuje záchranou a vykúpením aj z našich hriechov. Pán Ježiš  sa stal obetným baránkom za naše previnenia. Počas Veľkej noci každý jeden z nás má možnosť prijať do svojho srdca odpustenie a zmierenie. Prijmime toto pozvanie a túto šancu. Naše deti ju využili na detských službách Božích. Žime s ňou aj my všetci.

Nie je možné komentovať.