Poďakovanie nášmu Spevokolu

Sme vďační Pánu Bohu za hodnotu a dar spevu, ktorým oslavujeme vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Počas Veľkej noci odzneli dve veľmi krásne piesne, ktorými sa potvrdzuje sila viery. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na spolupráci a vytvorili neopakovateľné dielo, ktoré chváli nášho Stvoriteľa.

Ďakujeme našim spevokolistom aj za dôstojnú reprezentáciu na 1. ročníku prehliadky spevokolov v našom meste v Rimavskej Sobote. “ Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte Jeho meno, lebo je milé. “ Žalm 135,3

 

Nie je možné komentovať.