Poďakovanie v Ožďanoch

V jesennom čase sme ďakovali Pánu Bohu za všetky dary a požehnania. Zároveň naše vďaky sa niesli v duchu lásky a vďačnosti za dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala pani učiteľka Eva Szaboová v Ožďanoch. Učila evanjelické náboženstvo na miestnej základnej škole. Deti sa jej poďakovali za obetavosť na hodinách náboženstva. Štafetu odovzdala sestre Elenke Mészarosovej, ktorá bude vyučovať evanjelické náboženstvo v Ožďanoch. Nech  je oslávené meno Pánovo, v našej službe a v našich životoch.

Nie je možné komentovať.