Poďakovanie za úrody Zeme 2014

V našom cirkevnom zbore sme si dňa 5. októbra 2014 pripomenuli poďakovanie za úrody Zeme. Sme vďační Pánu Bohu za jeho nesmiernu milosť a lásku, ktorou nás zaopatril Pán Boh. Na službách Božích sme vďaku vzdávali modlitbami a piesňami. Na slávnostných službách Božích vystúpil náš spevokol s krásnymi oslavnými piesňami. Služby Božie sa ukončili prisluhovaním Večere Pánovej.

Nie je možné komentovať.