Poďakovanie za úrody zeme 2016

Každý rok v jesennom čase ďakujeme Pánu Bohu za  všetky dary požehnania, ktoré nám dal. Počas prvej nedele sme otvárali svoje srdcia k vďačnosti za zdravie, v kázni o uzdravení chromého pri krásnej bráne sme si mohli uvedomiť aký je ťažký život človeka, ktorý je odkázaný na pomoc svojich blížnych. Aj my všetci, sme už boli nie raz chorí a zápasili sme s ťažkými a niekedy aj s nevyliečiteľnými chorobami. Preto sme  dnes  prosili za zdravie, aby sa Pán Boh dotkol svojou žehnajúcou rukou nášho tela, ale aj našej duše. Ostatné nedele sa budú niesť podobnými momentmi vďačnosti. A nemali by sme byť vďační všetci??? V slove Božom čítame v knihe Žalmov „Ďakujte Hospodinu lebo je mocný lebo Jeho milosť trvá naveky“.

Nie je možné komentovať.