Popcorn day 2016

K poďakovaniu za úrody zeme patrí aj tradičný program, keď sa aj najmenší poslucháči zapájajú do bohoslužobného života. Témou tohto roka je popcorn, ktorý sa vyrába z kukurice. Je to surovina, s ktorou sa stretávame aj my na každom kroku a v niektorých, krajinách je aj základnou surovinou každodenného života. Biblickými slovami zrniečko kukurice je tvrdé a tmavé podobá sa našim srdciam, v ktorých je pýcha a sebectvo. Keď je pretavené ohňom skúšok, mení sa na popcorn s nádychom bielej farby, ktorá predstavuje čistotu a nový život. Biblický text 2.Kor. 5,17 nám opisuje túto skutočnosť. “ ….ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové.“

Nie je možné komentovať.