Pôstna besiedka

Naša besiedka v pôste. Ako tému pre tohtoročný pôst sme si vybrali z Jánovho evanjelia výroky Pána Ježiša Ja som…. Čo prezrádza o sebe Pán Ježiš.
Prvý príbeh bol o dobrom pastierovi. Pán Ježiš hovorí o sebe „ja som dobrý pastier“. Podobne aj my by sme sa mali o to snažiť. Máme hľadať stratené ovečky, ale o ovečky by sme sa mali starať.
Na každej besiedke budeme odkrývať spoločne všetky  Božie pravdy „Ja som: chlieb života, vzkriesenie, svetlo sveta, cesta a vinný kmeň.
Fotografie nájdete v galérii.

Nie je možné komentovať.