Pramene v púšti

Nedeľa Deviatnik sa niesla v duchu modlitieb za Egypt. Aj náš CZ sa zapojil do svetového dňa modlitieb pod názvom „Pramene v púšti“. Sestra farárka Viktória Lisáková nám vo svojej  kázni vysvetlila a zdôraznila prečo je dôležité sa zapojiť do svetového dňa modlitieb a povzbudila nás k tomu, aby sme sa nikdy nevzdávali a stále sa modlili, lebo mnoho zmôže modlitba spravodlivého človeka. K lepšiemu prehĺbeniu nášho poznania o Egypte sme si pozreli aj obrazný materiál, ktorý nám vysvetlili žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Ten istý program bol potom aj na maď. službách Božích.  Služby Božie sa zakončili dvoma piesňami, ktoré boli aktuálne ku svetovému dňu modlitieb. Prvá pieseň bola „Keď Mojžiš…“ a druhá pieseň bola kánonom, ktorý je v programe svetového dňa modlitieb za Egypt pod názvom „Ty si mojou silou“. Sme veľmi radi, že v modlitbách sme s tými, ktorí neochvejne šíria evanjelium vo svete.

                             Katarína Vicianová

Nie je možné komentovať.