Priateľské stretnutie

20. nedeľa po svätej Trojici sa niesla v znamení priateľskej návštevy z cirkevného zboru z Nitry. Sme veľmi radi, že sme spolu svätili dnešnú nedeľu a radovali sa zo zvesti slova Božieho.
Bratovi farárovi Ivanovi Eľkovi ďakujeme za službu nášmu spevokolu za krásnu pieseň a bratovi dozorcovi Jánovi Hubovi za pozdrav.

Nie je možné komentovať.