Príprava na Veľkonočné sviatky

Pôstna besiedka pre deti:
23. februára 2013
9. marca 2013
23. marca 2013
od 10.00 hod. do 12.00 hod. v zborovej miestnosti.

Biblické hodiny pre dospelých v pôste:
20. februára 2013
27. februára 2013
6. marca 2013
13. marca 2013
20. marca 2013
27. marca 2013
od 17.00 hod. v zborovej miestnosti
+ pôstny modlitebný týždeň.

Nie je možné komentovať.