Prvá májová nedeľa

Na maďarských Službách Božích sme po kázni mali krátky program detí, ktoré svojim program pozdravili všetky matky. Bol to prejav vďačnosti a lásky presne tak ako je to zaznamenané v slove Božom. “ Vďaka Bohu za Jeho nevyslovný dar. “ 2.Korintským 9,15.  Slová vďaky zmôžu oveľa viac ako si myslíme, alebo dokážeme predstaviť. A v chráme Božom majú svoju neoceniteľnú silu a moc, z ktorej plynie požehnanie pre všetkých prítomných. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na Služby Božie.

 

Nie je možné komentovať.