„Reformačný lapbook“

     V tomto roku sme opäť spolu prežívali deň reformácie na evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote. Tohtoročná téma sa niesla v znamení prehĺbenia sa do poznania evanjelickej cirkvi. Po reformačných službách Božích sme boli rozdelení do dvoch skupín. Žiaci prvého stupňa ako symbol cirkvi si pripravovali maketu lodí.
V kázni nám sestra spirituálka Viktória Lisáková vysvetlila, že mnohokrát sa stretávame so znakom lode. Pán Ježiš učil z lode zástupy a sám sa loďou plavil, učeníci tiež boli rybármi a apoštol Pavol svoje misijné cesty podnikal loďou. Aj v Starej zmluve sa stretávame s loďami.  Žiaci druhého stupňa si pripravovali takzvaný „lapbook reformácie“, ktorý obsahoval dôležité dejinné udalosti reformácie a  životopis Martina Luthera ďalej mali za úlohu na plagát v anglickom a v nemeckom jazyku napísať hymnu evanjelickej cirkvi. Nakoniec pripravili aj maketu hradu Wartburg kde Martin Luther sa skrýval pod menom rytier Juraj a na tomto hrade preložil Novú zmluvu do nemeckého jazyka.
Sestra spirituálka  na reformačných službách Božích vysvetlila zaujímavým spôsobom hlavné tézy reformácie a podľa toho si naši žiaci aj spracovávali so svojimi  triednymi učiteľmi všetky vztyčné body do  knihy „lapbook reformácie“.

          Monika Kisantal Hansková

Nie je možné komentovať.