Rozhlasová nahrávka služieb Božích

Nahrávka do slovenského rozhlasu sa uskutoční 16. novembra 2014 o 9,30 hod. Všetkých pozývame na toto podujatie, ktoré sa nahráva pri príležitosti nedele večnosti, ktorá je poslednou nedeľou cirkevného roka. Nahrávka bude vysielaná 23.novembra 2014 na rádio Regina.

Nie je možné komentovať.