Sederova večera

Pascha (prechod) je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. Hebrejský názov Chag ha-Pesach pripomína, že Boh „prekročil“ domy Izraelitov, ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti (por.Ex 12, 23 – 27). Sviatok Paschy je teda sviatkom oslobodenia Božieho ľudu, ktorého činiteľom je samotný Boh – Jahve. Iný názov pre sviatok je Korban Pesach, ktorý zvýrazňuje obeť veľkonočného Baránka (por.Ex 12, 3.43). Baránok je prvopaschálnou obetou, jeho krv ochránila Izraelitov od záhuby. Pascha je tiež známa ako Chag ha mazot (sviatok nekvasených chlebov). Keď Izraeliti utekali z Egypta, „ľud si vzal cesto ešte pred vykysnutím“ (por. Ex 12, 27). Pre tento sviatok je typické jedenie macesov – nekvaseného chleba.

Každý rok slávia Židia sviatok Pesach ako pamätný deň, pripomienku Jahveho spásonosného činu. Oslava Paschy je spojená s prinášaním obety v chráme a so slávením domácej hostiny. Nie je to len krásna spomienka, pre Izraelitov sa stáva Exodus skutočnosťou, aktualizuje sa práve v tejto chvíli. Preto je Pascha slávnosťou najväčšej radosti, ktorá odhaľuje, ako Boh viedol svoj ľud z otroctva do slobody, zo smútku do radosti, z trúchlenia do jasania, zo zajatia k záchrane a z temnoty do veľkého svetla.Obrad jedla, ktorý pripomína udalosti Exodu sa nazýva Seder (poriadok). Základom Sederu je biblické nariadenie učiť deti o význame oslobodenia Izraela z egyptského otroctva. Ideálna rodina sa zhromaždí okolo rodinného stola, aby si všetci spoločne pripomenuli centrálnu udalosť židovskej histórie. Oslava má podobu účasti na symbolickom jedle, ktorého každý jednotlivý chod pripomína jeden aspekt vyslobodenia. Jedlo malo v živote Židov významné miesto. Ono nie je len formou prijatia potravy, ale náboženskou udalosťou. Je podielom na tom, čo Boh daroval človeku pre život a vytvára spoločenstvo medzi tými, ktorí spoločne stolujú. Príbeh Exodu patrí všetkým ľuďom, pretože hovorí pravdu o slobode každého človeka. 

Nie je možné komentovať.