Seniorátne stretnutie v Hrachove pri príležitosti 600. výročia upálenia Jána Husa

Sme vďační Pánu Bohu, že sme sa mohli zúčastniť seniorátneho stretnutia pri tak významnej udalosti, ktorá aj keď bola smutná, priniesla živý odkaz evanjelia.  Majster Ján Hus predbehol svoju dobu, v ktorej kritizoval úpadok vtedajšej cirkvi, ktorá sa nedržala evanjelia Kristovho. Pravda Kristova sa nedala zničiť ani upáliť. Dnes žijeme v dobe, v ktorej je sloboda, keď smelo a odvážne môžeme vyznávať svoju vieru. Buď Bohu za to vďaka.

Nie je možné komentovať.