Slávnosť v Michalovciach

Zúčastnili sme sa milej slávnosti – osláv 70. výročia založenia zboru v Michalovciach, ktorý sa osamostatnil od cirkevného zboru Pozdišovce. V Michalovciach je novopostavený kostol, za ktorý sme vďační Pánu Bohu.

 

Nie je možné komentovať.