Slávnostne Hosanna

Na pôstnom stretnutí našich detí sme si vypočuli príbeh „O vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema“. Mnohí sa pripravovali na Jeho príchod a volali slávnostné Hosanna, čo znamená požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pani farárka nám vysvetlila príbeh, že aj dnes  podobným spôsobom máme očakávať a prijímať Pána Ježiša. On ako vzácny hosť prichádza do našich sŕdc a túži nájsť v ňom lásku, pokoj, mier a dobrotu. Príbeh ale končí veľmi smutným zistením, že hebrejské slovo Hosanna sa mení na bolestivé slovo „ukrižuj ho“. Takto sa bežne k sebe ľudia navzájom správajú. Na jednej strane uznávame a potom zaznávame. Jedno si musíme uvedomiť, že my potrebujeme Pána Ježiša, lebo nemáme  dostatok síl ku konaniu dobra, ani k tomu, aby sme sami zvíťazili nad hriechom. Bez Krista nie je možná cesta k Bohu. Na obrázku sme videli aj tŕňovú korunu z Izraela a aj my sme sa ju snažili vytvoriť. Ako aj ostatné časti príbehu.

Nie je možné komentovať.