Stretnutie farárov na Gemeri

Na pôde Gemerského seniorátu v sme sa stretli v bratsko-sesterskej láske. Na úvod bola výklad Slova Božieho v chráme Božom, potom sme si vypočuli prednášku od brata dekana Ľ. Batku z Evanjelickej bohosloveckej fakulty z Bratislavy. Téma prednášky bola: „Liturgia“. Po prednáške sme mali športové popoludnie. Sme vďační Pánu Bohu za krásne okamihy.

Nie je možné komentovať.