Stretnutie farárov

V stredu 11. júna 2014 sa v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej konalo stretnutie farárov z Gemerského a Rimavského seniorátu. Program sa začal službami Božími s prisluhovaním večere Pánovej, potom nasledoval biblický kvíz do ktorého sme boli rozdelení do skupín zmiešane z oboch seniorátov.
Po kvíze bola prehliadka školy a stretnutie sa ukončilo športovými činnosťami.

Sme radi, že sme mohli privítať našich vzácnych hostí.

Nie je možné komentovať.