Stretnutie na detských službách Božích

24. apríla 2016 sme sa stretli v Ožďanoch aj na detských službách Božích s témou o prorokovi Jonášovi. Sme vďační Pánu Bohu za dar Jeho slova, ktoré je stále poučné. Pripomíname si chyby, ktorých sa dopustil aj prorok Jonáš. Každý človek má šancu sa poučiť z chýb tých druhých. Dôležité je mať otvorené srdce a prosiť nášho Pána, aby nám dal šancu. Boh nás napomína a dáva svoje lekcie, aby napomínal každého hriešnika, zároveň aj nás. Niekedy sa ani nenazdáme a nájdeme dôležité odpovede. Sme radi a zároveň chceme povzbudiť rodičov, ktorí radi chodia na tieto stretnutia.

Nie je možné komentovať.