Stretnutie presbyterov Rimavského seniorátu

Hosťom celého podujatia bol brat farár Szeverényi János z Maďarska, ktorý   pôsobí  dlhé roky v misijnej službe. Jeho svedectvo bolo povzbudzujúce: Ďakujeme, že k nám zavítal.

Nie je možné komentovať.