Stretnutie s emeritným biskupom

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu  už tradične zorganizoval stretnutie s emeritným biskupom našej ECAV. V tomto roku naše pozvanie prijal brat emeritný biskup Ivan Osuský, ktorý doobedu zvestoval slovo Božie v cirkevnom zbore Rimavská Sobota na slovenských službách Božích, zároveň na maďarských službách Božích pozdravil maďarských cirkevníkov hrejivými slovami evanjelia.
Poobede  pod vedením predsedníctva Rimavského seniorátu sme sa stretli v Junior komplex v Rimavskej Sobote, kde brat biskup mal pôsobivú prednášku na tému ako vyzerá evanjelický spôsob života. Na misijnom stretnutí vystúpil spevokol cirkevného zboru Rimavská Sobota, predseda VMV nášho seniorátu privítal prítomných, brat senior sa poďakoval bratovi  emeritnému biskupovi za hodnotnú prednášku, ostatní sa zapájali do diskusie a nezabudli sme ani na piesne z evanjelického spevníka, spoločne sme spievali pieseň 600 na úvod a na záver pieseň 606, ktorú sprevádzala modlitba a požehnanie brata biskupa.
Sme vďační Pánu Bohu za požehnanie a za všetkých ktorí patria do nášho seniorátu.
Buď  Bohu za to nesmierna vďaka.

Fotogaléria zo stretnutia

Nie je možné komentovať.