Stretnutie spevokolov Rimavského seniorátu

Už tradične jesenný čas v našom senioráte je venovaný piesňam na chválu a slávu Božieho mena.  Počas jesene si pripomíname poďakovanie za úrody zeme a preto máme dôvod za čo ďakovať Pánu Bohu. V tomto roku stretnutie spevokolov sa konalo v CZ Rimavská Sobota. Stretnutie otvoril brat farár predseda VMV Martin Riecky, domáca sestra farárka Viktória Lisáková potom pokračovala modlitbou a sestra dozorkyňa Vierka Sihelská moderovala celý program krásnym sprievodným slovom spracovaným do básnickej podoby. Sme radi, že aj takým spôsobom môžeme povzbudiť veriacich v našom senioráte. Na záver sa poďakoval všetkým prítomným brat seniorálny dozorca Jaroslav Bagačka a na záver nám udelil požehnanie brat senior Dušan German.

Nie je možné komentovať.