Svätodušné sviatky 2017

Počas svätodušných sviatkov sme mali na službách Božích hosťujúceho kazateľa brata Ondreja Koča st., ktorému ďakujeme za zvesť slova Božieho.  Brat farár Ondrej Koč st. pôsobil v našom cirkevnom zbore za čias brata farára J.V.Hroboňa ako seniorálny kaplán, na dávne roky spomína s úctou, zároveň nášmu spevokolu ďakujeme za službu. Poobede sa konali služby Božie aj vo Vyšnej Pokoradzi.

Nie je možné komentovať.