Archív štítkov: cirkevný zbor

Otvorenie školského roka 2016/2017

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností a učenia sa, aby sme získavali nové vedomosti. Preto aj touto cestou chceme popriať všetkým deťom mnoho Božieho požehnania a veľa síl ku školopovinnej práci. V kázni na otvorení školského roka sme sa zoznámili s knihou bez slov, ktorá  nám […]

Ekumenické služby Božie

V obci Bohúňovo sme sa stretli  ne ekumenických službách Božích v reformovanom kostole, kde odznelo slovo Božie z úst troch farárov. Zároveň sme mali aj pekný a milý program v záhrade evanjelického kostola. Sme vďační Pánu Bohu za krásne  prežité chvíle.

Dražice 2016

Vďaka Božej milosti sme obnovili vnútro  Božieho chrámu v Dražiciach. Z toho dôvodu sa konali ďakovné služby Božie. V slovenskom jazyku kázala sestra konseniorka Iveta Korenková, v maďarskom jazyku sestra farárka Viktória Lisáková, pozdrav mali bratia farári B. Pohóczky mladší a starší, deti mali tvorivé dielne a básne a tak prispeli k radostnému okamžiku nedeľného […]

Výlet do Egru

Ďakujeme Pánu Bohu, za krásne chvíle oddychu v kruhu našich cirkevníkov. Fotiť sa nám veľmi nechcelo, ale o to viac máme krásne a bohaté zážitky z krásnych okamihov zo zborového výletu. V počte nás bolo 45, dúfam že aj budúci rok strávime spolu krásne okamihy.

Minulosť nášho cirkevného zboru z pera Jána Vladimíra Hroboňa

V maďarskom jazyku: