Archív štítkov: deti

Kvetná nedeľa

Najťažšia otázka, ale zároveň naplnená nádejou, o ktorej sa musíme rozprávať aj s deťmi. Smrť a vzkriesenie, dve slová pri ktorých nás čosi desí, ale na druhej strane máme nádej, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Zomrel za naše hriechy, aby nám bolo odpustené. Toto radostné evanjelium je predmetom našej zvesti aj dnes.

Zacheus – malý muž s veľkou šancou

Niekedy máme pocit, že pred Pánom Ježišom sa môžeme skryť, najmä svoje hriechy. Inokedy sa túžime  stretnúť s Pánom Ježišom a kladieme si otázku či si nás všimne. Boh vidí všetko, hľadá nás a dáva nám šancu. Kto by povedal, že jeho láska dokáže zmeniť aj Zacheusa? Bol to malý muž, ale s veľkou šancou, […]

Talenty nášho života

V podobenstve o talentoch sa dozvedáme o tom ako istý neznnámy bohatý človek rozdával svoje talenty svojim sluhom. Každému podľa toho aké mal schopnosti. Jeden dostal tri, druhý dve a posledný dostal jeden talent. Po istom čase, keď sa vrátil pozval si svojich sluhov, aby ukázali výsledok svojej práce a to ako narábali so zverenými […]

Judášov groš

V Biblii sa stretávame s mnohými biblickými  postavami. Niektoré z nich sú dobré, iné zas negatívne. Akými očami hľadíme napríklad na Judáša? Na jednej strane je to učeník Pána Ježiša, ale na druhej strane je to chamtivý človek a zradí svojho majstra za 30 strieborných. Čo si myslíte sme lepší alebo horší ako on? Popritom skoro […]

Muffins day

Pomaly končia fašiangy a obdobie po Zjavení Krista Pána mudrcom a blíži sa pôstny čas, ktorý je okázalý, ale zároveň aj potrebný. Preto sme s dobrou náladou a s radostným srdcom usporiadali deťom Muffins day v priestoroch EZŠ v Rimavskej Sobote. Všetko  je namieste, ak je to s mierou. Je to Boží dar otvoriť svoje […]

Tvorivé evanjelické náboženstvo

Oznam pre všetkých rodičov, ktorých deti nastupujú do školy a do prvého ročníka, ale aj pre ostatných, ktorí navštevujú základné alebo stredné školy. Evanjelické náboženstvo je súčasťou života každého kresťana, deti sa môžu stretávať  aj na detských besiedkach, starší môžu navštevovať dorast a neskôr aj mládež. Je to veľmi potrebné a dobré, aby sme nikdy […]

Koledníci

Pastieri, pastieri

Pomaly sa nám kráti Adventný čas, ktorý bol naplnený detským smiechom, túžbou, prekvapením a radostnými chvíľami na detských stretnutiach. Na všetkých stretnutiach sme mali biblické príbehy, biblické filmy a kresťanské piesne spojené s tvorivými dielňami. Zároveň sme nacvičovali aj koledy. Je veľmi dôležité, aby sme rástli aj duchovne, aby sviatky mali iný a hlbší rozmer.

Betlehemský príbeh

Betlehemský príbeh vo forme hry. Na stretnutí detí sme opäť spoznávali biblický príbeh, ktorý sa odohral pre 2 tisícami rokov. Premenili sme ho na zábavnú formu, cez ktorú sme spoznávali Božie pravdy a Božie zasľúbenia.