Archív štítkov: pôst

Pascha a Sederová večera

Na besiedke sme sa dozvedeli čo znamená Sederová večera  a Pascha. Je súčasťou židovskej Veľkej noci a má pokračovanie v kresťanstve. Dodnes ju židia ponechávajú vo svojej tradícii. Slávia ju v každej rodine zachovávajúc prísne pravidlá. Aj Pán Ježiš sa zúčastnil židovskej Veľkej noci. A preto má ona hlboký význam v našom živote. Začína záchranou židovského národa z egyptského otroctva, ale […]

Slávnostne Hosanna

Na pôstnom stretnutí našich detí sme si vypočuli príbeh „O vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema“. Mnohí sa pripravovali na Jeho príchod a volali slávnostné Hosanna, čo znamená požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pani farárka nám vysvetlila príbeh, že aj dnes  podobným spôsobom máme očakávať a prijímať Pána Ježiša. On ako vzácny hosť prichádza do našich sŕdc a […]

Pôstne čítanie

Pôst nám dáva novú príležitosť k tomu, aby sme hľadali cestu k Bohu, ku svojmu vlastnému ja, aby sme sa zmierili sami so sebou. Mnohí ľudia nemajú mier a pokoj vo svojom srdci. Z vlastnej skúsenosti vieme a poznáme, že len tí ľudia ubližujú, ktorí sú nevysporiadaní, ktorým chýba vzťah s Pánom a ktorí svoj život nevložili do Božích rúk. Tí, ktorí […]

Duchovná diéta

Prednedávnom k otvoreniu pôstu mala sestra farárka zaujímavý výklad. Na každý rok si pripraví čosi netypické a zvláštne. Naše deti na svojom stretnutí sa zoznámili s príbehom zvaným „praclík“. Odkiaľ v skutočnosti praclík pochádza a prečo sa jeho význam práve spája s pôstom.

Pôstny kľúč

1.pôstnou nedeľou 22.februára 2015 otvárame nový pôstny čas v evanjelickej cirkvi. Niekedy sa možno aj zamyslíme nad tým čo pre nás ten pôst v skutočnosti znamená. Inokedy hľadáme spôsoby ako sa mu vyhnúť ako ho možno uľahčiť, alebo popri ňom len tak bez povšimnutia prejsť. Pôst je správna voľba a dobré rozhodnutie pre každého jedného z nás. Aj Pán […]

Spôsoby pôstu

4 pôstna nedeľa v Rimavskej Sobote sa niesla v znamení  programu, ktorý si pripravili žiaci EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.  Sestra farárka Viktória Lisáková kázala na starozmluvný text z knihy proroka Izaiáša.  Aj v dobe starozmluvnej ako sme o tom počuli už existoval pôst. Ale aká je jeho súčasná podoba v 21. storočí už to nám vysvetlili žiaci cirkevnej školy z druhého […]

Misionár v pôste

V pôstnom čase sme prežili krásne a neopakovateľné chvíle. Mali sme vzácne návštevu z Texasu brata Allana Bucháneka, ktorý je svojim pôvodom síce  po starých rodičoch Českého pôvodu, ale česky nevie.  Misijné podujatie sa konalo v našom chráme, ktorý otvoril spevokol z nášho cirkevného zboru dvoma piesňami. Brat Allan sa podelil o svedectvo zo svojho života ako prežil stretnutie so svojim […]

Vrcholí pôstny čas

Sme vďační Pánu Bohu za jeho milosť a lásku, ktorou nás sprevádza  opäť počas tohto ročného pôstu. V nedeľu 10. marca na slovenských službách Božích  nám deti z evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote predviedli scénku pod názvom „Opustené stádo“.  Téma detskej scénky bola aktuálna, nakoľko aj my dospelí máme občas pocit, že sme opustení. Opustenosť pociťujeme […]

Pôstna besiedka

Naša besiedka v pôste. Ako tému pre tohtoročný pôst sme si vybrali z Jánovho evanjelia výroky Pána Ježiša Ja som…. Čo prezrádza o sebe Pán Ježiš. Prvý príbeh bol o dobrom pastierovi. Pán Ježiš hovorí o sebe „ja som dobrý pastier“. Podobne aj my by sme sa mali o to snažiť. Máme hľadať stratené ovečky, ale o ovečky by sme sa mali […]