Archív štítkov: škola

Spoznávaj pravdy evanjelia

Sme veľmi radi, že dnes s trochou fantázie môžeme spoznávať Božie pravdy na stretnutiach detí alebo aj na hodinách evanjelického náboženstva a aj takýmto spôsobom sa priblížiť k Pánu Bohu.

Apple Day 2015

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie nedeľného dňa, keď sme spoločne v chráme Božom ďakovali Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia. S nádychom jesene v  nás rastie chvála a pocit vďačnosti. Viac fotografií a video záznam na facebookovej stránke.

Ranné stíšenia v EZŠ v slovenskom aj anglickom jazyku

Jablkový deň (Apple day)

Evanjelický cirkevný zbor v spolupráci s vedením EZŠ RS pozýva 27. septembra 2015 všetkých  bez rozdielu veku na Apple day, ktorý sa bude začínať službami Božími o 9,30 hod a neskôr bude pokračovať bohatým programom v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej na Daxnerovej ulici. Tradične v jesennom čase sme vďační Pánu Bohu za všetky […]

Duchovná pieseň

Dňa 6. mája 2015 sa v Martine konala súťaž “ Duchovná pieseň“. Sme veľmi radi, že aj náš Rimavský seniorát bol  reprezentovaný dvoma súťažiacimi v druhej a tretej kategórii. Zároveň gratulujeme A. Vranskej, ktorá získala 3. miesto na celoslovenskej súťaži. Ostatným prajeme taktiež mnoho Božieho požehnania.

Biblická olympiáda a biblická pieseň

V priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa konalo seniorátne kolo Biblickej olympiády a Duchovnej piesne. Sme vďační Pánu Bohu za krásne okamihy pri Slove Božom, ako aj pri nádherných piesňach, ktoré nás sprevádzali počas celého dňa.

Advent 2014

Otvorenie adventu sa nieslo v znamení detského programu, ktorým nás potešili prváci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Na slávnostnom zahájení malí prváci vystúpili svojim adventným programom, aby dokázali koľko toho sa naučili za niekoľko mesiacov v priestoroch našej školy. Brat riaditeľ Radomír Leicher sa poďakoval prítomným ako aj deťom za skvelé vystúpenie, […]

Chvíle Reformácie

Každým rokom si pravidelne pripomíname Pamiatku Reformácie. Vďaka milosti Božej nás napomína, aby sme boli vďační za vernú službu evanjelia. Za slobodu viery, ktorá nám pomáha nájsť večnosť a dáva nám silu do všedných dní nášho každodenného života. Celý mesiac október sa niesol v duchu reformačných odkazov. Ďalej čítaj na stránke ezsrs.edupage.org.

Memoriál

V mesiaci október sa konal ”Memoriál“ v priestoroch našej  evanjelickej cirkevnej základnej školy na počesť narodenia sestry farárky Zlatice Oravcovej. Škola je nositeľkou mena sestry Zlatice Oravcovej, ktorá bola poétkou. Svojou básnickou zbierkou vštepovala Božie pravdy do sŕdc detských čitateľov. Po školskom kole sa víťazi prezentovali na školských službách Božích, ale aj na nedeľných službách […]