Archív štítkov: Služby Božie

Poďakovanie za úrody zeme 2016

Každý rok v jesennom čase ďakujeme Pánu Bohu za  všetky dary požehnania, ktoré nám dal. Počas prvej nedele sme otvárali svoje srdcia k vďačnosti za zdravie, v kázni o uzdravení chromého pri krásnej bráne sme si mohli uvedomiť aký je ťažký život človeka, ktorý je odkázaný na pomoc svojich blížnych. Aj my všetci, sme už […]

Ekumenické služby Božie

V obci Bohúňovo sme sa stretli  ne ekumenických službách Božích v reformovanom kostole, kde odznelo slovo Božie z úst troch farárov. Zároveň sme mali aj pekný a milý program v záhrade evanjelického kostola. Sme vďační Pánu Bohu za krásne  prežité chvíle.

Ekumenické služby Božie

V obci Širkovce sa konali ekumenické služby Božie. Prijali sme pozvanie brata farára Bélu Pohóczkého, ktorý je vášnivým zberateľom starých poľnohospodárskych strojov a iných náradí, ktoré sa použivali v dávnych dobách. Súčasťou výstavy bol aj parný stroj, ktorý prešiel až 5000 km z Anglicka do Širkoviec. Oplatí sa ísť si to pozrieť. Viac fotiek na […]

Návštevy a podujatia

Na službách Božích sme prijali generálneho konzula so svojou rodinou, ktorí nás poctili aj svojim pozdravom. Sme radi, že môžeme udržiavať dobré vzťahy a zároveň hostia sa veľmi príjemne cítili v našom kostole. Po službách Božích bola  krátka rozprava. Z nášho zboru sme sa hojne zúčastnili aj pamiatky holokaustu na židovskom cintoríne  v Rimavskej Sobote.

Anyáknapi köszöntő

Anyáknapi köszöntő ma vol megtartva az evangélikus rimaszombati templomban 2016 május 1-én. Nagyon szépek köszönjük a kedves programot a gyerekeknek. Isten áldjon meg minden édesanyát.

Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze

Tretia adventná nedeľa bola vzácnym požehnaním v cirkevnom zbore vo Vyšnej Pokordazi. Pán profesor Július Alberty spracoval dejiny evanjelickej cirkvi vo Vyšnej Pokoradzi. Sme veľmi radi, že sa mohol zúčastniť týchto bohoslužieb. Na slávnostných službách Božích kázala sestra konseniorka Iveta Korenková, liturgovala sestra farárka Viktória Lisáková, brat seniorálny dozorca Jaroslav Bagačka pozdravil prítomných, sestra Soňa […]

Domáce Služby Božie

Ďakujeme Pánu Bohu, že aj v domácom prostredí môžeme počúvať pravidelne slovo Božie a modliť sa k Pánu Bohu. Buď Pánu Bohu vďaka za všetkých, ktorí vo viere zotrvajú verne až do konca. Zjavenie Jána 2,10: Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života.    

Priateľské stretnutie

20. nedeľa po svätej Trojici sa niesla v znamení priateľskej návštevy z cirkevného zboru z Nitry. Sme veľmi radi, že sme spolu svätili dnešnú nedeľu a radovali sa zo zvesti slova Božieho. Bratovi farárovi Ivanovi Eľkovi ďakujeme za službu nášmu spevokolu za krásnu pieseň a bratovi dozorcovi Jánovi Hubovi za pozdrav.

Poďakovanie za úrody zeme 2015

Ďakujeme Pánu Bohu za dar odpustenia za chvály a za hostí,ktorí k nám prišli. Bratovi farárovi Ivanovi Molnárovi z cirkevného zboru Dunafoldvár a bratovi dozorcovi s rodinou MUDr. Baráth Miklós. Brat farár kázal na slovenských službách Božích a na maďarských službách Božích.