Archív štítkov: Služby Božie

Poďakovanie za úrody zeme 2015

Ďakujeme Pánu Bohu za dar odpustenia za chvály a za hostí,ktorí k nám prišli. Bratovi farárovi Ivanovi Molnárovi z cirkevného zboru Dunafoldvár a bratovi dozorcovi s rodinou MUDr. Baráth Miklós. Brat farár kázal na slovenských službách Božích a na maďarských službách Božích.

Apple Day 2015

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie nedeľného dňa, keď sme spoločne v chráme Božom ďakovali Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia. S nádychom jesene v  nás rastie chvála a pocit vďačnosti. Viac fotografií a video záznam na facebookovej stránke.

600 rokov od upálenia Jana Husa

V Rimavskej  Sobote sme si na slovenských, ale aj na maďarských službách Božích pripomenuli 600.výročie upálenia Jána Husa. Pani farárka nám premietla podrobne životopis Jána  Husa a rozprávala nám o jeho životnom diele a o odkaze na pravdu evanjelia. Ktovie,  či by sme sa my dnes dokázali obetovať za svoju vieru? I riekol Ježiš Židom, […]

Deň matiek v Padarovcich

Druhá májová nedeľa sa na službách Božích v cirkevnom zbore Padarovce niesla v duchu chvál, ktoré chválili nášho Pána a zároveň boli prejavom  vďaky voči našim rodičom. Predovšetkým  bolo vyzdvihnuté poslanie ženy ako matky, ktorá sa obetuje za svoje deti, vychováva a vedie ich k skromnosti a k hodnotám. Slová vďaky zneli z úst našich […]

Prvá májová nedeľa

Na maďarských Službách Božích sme po kázni mali krátky program detí, ktoré svojim program pozdravili všetky matky. Bol to prejav vďačnosti a lásky presne tak ako je to zaznamenané v slove Božom. “ Vďaka Bohu za Jeho nevyslovný dar. “ 2.Korintským 9,15.  Slová vďaky zmôžu oveľa viac ako si myslíme, alebo dokážeme predstaviť. A v […]

Domáce Služby Božie a modlitby

“Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti.” kniha Prísloví 16, 35 Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Rimavskej Sobote nezabúda na svojich verných, ktorí sa zo zdravotných dôvodov alebo kvôli vysokému veku nevedia zúčastňovať pravidelne cirkevno-zborového života. Sestra farárka Viktória Lisáková v priebehu roka navštevuje jednotlivé domácnosti, kde v rámci domácich pobožností prisluhuje aj […]