Archív štítkov: zamyslenia

Pôstne čítanie

Pôst nám dáva novú príležitosť k tomu, aby sme hľadali cestu k Bohu, ku svojmu vlastnému ja, aby sme sa zmierili sami so sebou. Mnohí ľudia nemajú mier a pokoj vo svojom srdci. Z vlastnej skúsenosti vieme a poznáme, že len tí ľudia ubližujú, ktorí sú nevysporiadaní, ktorým chýba vzťah s Pánom a ktorí svoj život nevložili do Božích rúk. Tí, ktorí […]

Duchovná diéta

Prednedávnom k otvoreniu pôstu mala sestra farárka zaujímavý výklad. Na každý rok si pripraví čosi netypické a zvláštne. Naše deti na svojom stretnutí sa zoznámili s príbehom zvaným „praclík“. Odkiaľ v skutočnosti praclík pochádza a prečo sa jeho význam práve spája s pôstom.

Pôstny kľúč

1.pôstnou nedeľou 22.februára 2015 otvárame nový pôstny čas v evanjelickej cirkvi. Niekedy sa možno aj zamyslíme nad tým čo pre nás ten pôst v skutočnosti znamená. Inokedy hľadáme spôsoby ako sa mu vyhnúť ako ho možno uľahčiť, alebo popri ňom len tak bez povšimnutia prejsť. Pôst je správna voľba a dobré rozhodnutie pre každého jedného z nás. Aj Pán […]

Svadba, papier, priateľstvo…kde sa nachádzajú pravé hodnoty ?

Názory sa dnes rozchádzajú a rôznia či uzavrieť manželstvo alebo nie. Plynú z toho rôzne výhody, ale aj nevýhody- hlavne tie finančné. Ucelený obraz rodiny sa rozpadáva a pravé hodnoty sa strácajú. Akým spôsobom života žijeme, čo preferujeme také hodnoty aj budujeme a vyznávame. Pán Ježiš svojou prítomnosťou posvätil manželstvo, keď Ho pozvali na svadbu v Káne Galilejskej. Manželstvo […]

Misia

Nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom až do Pôstu sa nesú v znamení „misie“- služby, pomoci blížnemu….. My si pod slovom misia predstavujeme celkom čosi iné. Rozvojové krajiny alebo akýsi prales, kde pracujú misionári v sťažených podmienkach. Aj to je misia, ale nie každý  je povolaný k takejto náročnej službe. Do misijnej činnosti sa  môžeme zapojiť všetci. Práve […]

Prázdne ruky, plné srdce…

Zjavenie Krista Pána mudrcom, alebo ľudovo povedané na Troch kráľov, nám pripomína končiaci sa vianočný čas.Možno sme aj radi, že uzatvárame po dlhom čase sviatočné chvíle a dostávame sa do starého kolobehu života. Traja mudrci podstúpili veľmi namáhavú a náročnú cestu až kým dorazili do cieľa svojho putovania.

Ohňostroj lásky

Biblický text 1.list Korintským 13. kapitola A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som […]

Vianočný trojlístok

Všetkým našim milým čitateľom našej web stránky prajeme  požehnané Vianoce s prosbou, aby Boh pokoja naplnil vaše životy svojou prítomnosťou.

„Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo…, …vaša viera v Boha rozniesla sa po celom kraji.“

Ako zvestoval apoštol Pavol evanjelium, že mohlo u Tesalonických priniesť také výsledky?  Predovšetkým sa to nestalo skrze ľudské slovo, ale skrze Božie Slovo (Rímskym 10:17; 1. Tesalonickým 2:13); potom ale tiež v moci zhora a v Duchu Svätom. Duch je ten lukostrelec, ktorý dáva preniknúť šípom Slova do svedomia poslucháčov, aby spôsobili porozumenie a pokánie. Pavol bol presvedčený o autorite Slova […]