Archív štítkov: zamyslenia

Význam modlitby

Žijeme v prostredí plnom pochybností. Snáď sme celé roky chápali modlitbu ako výraz zbožného citu, ak už nie ako prejav slabosti. Podľa mienky mnohých sa k modlitbe utiekajú ľudia chorí, slabí, starí a zomierajúci. Tí mladší, zdraví a plní života modlitbu obyčajne odmietajú. Ježišov príklad navždy zvýraznil modlitebný prístup k Bohu každému kto v akejkoľvek situácii hľadá a nachádza východisko, ktoré mu […]

Hovor ku mne, Pane

Môj Pane, hovor ku mne, ó, hovor každým dňom tie vzácne Tvoje slová: Ver, ja vždy s Tebou som! Hľa pripravený čakám, že hlas Tvoj ozve sa a moja duša vďačne Ti v žalmoch zaplesá. Vrav tíško môjmu srdcu, že v Tebe voľný som, že v celom mojom žití máš Ty byť víťazom. V dňoch jasných hovor ku mne a keď sa […]

Na čo by človek nemal zabúdať

Na službách Božích v Rimavskej Sobote sme si  vypočuli dávnu históriu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorá sa odohrala pred 1150 rokmi. Veľmi zaujímavou a pútavou formou nás naše deti sprevádzali udalosťami, ktoré sa stali historickým medzníkom v živote nášho národa. Medzi zaujímavosti patrí z ich vystúpenia si pripomenúť napr. Veľkomoravské učilište, ktoré založil Konštantín, v ktorom vychovávali […]

Odkazy Cyrila a Metoda

 Cyril a Metod tu zanechali svoj živý odkaz, ktorý je súčasťou našej histórie a či už priamo alebo nepriamo  vstupujú do víru nášho každodenného života. 1. Prvým najvzácnejším odkazom Cyrila a Metoda je staroslovanský jazyk, ktorým sa aj dnes už v novšej podobe dorozumievame, ktorým píšeme, spievame. Je prejavom našich hodnôt a nášho slovanského kultúrneho dedičstva. Je to naša […]

Evanjeliá

Na sociálnej sieti Facebook sa nedávno objavil článok s nadpisom „Podvrhy v Biblii“, kde  autor sa „vraj“ opiera a súčasných historikov a archeológov a vyvracia viaceré pravdy Biblie. Zase jeden z mnohých pokusov zneuctiť Bibliu. Zamyslime sa v krátkosti o nej, tento krát o „evanjeliách“ Novej zmluvy. Slovo „evanjelium“ znamená písomné podanie o Ježišovom živote, pôsobenia, smrti a zmŕtvychvstania; je to vyprávanie o pozemskom Ježišovi. Evanjeliá […]

Manželstvo a rodina

„Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj.“ , Matúš l9:6 Môžeme povedať, že manželstvo ustanovil Boh už v raji a Pán Ježiš ho potvrdil ako celoživotné spojenie muža a ženy v spoločenstve lásky. Je to rozhodný čin oddelenia a pripojenia: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a stanú sa jedným telom.“ , Genesis 2:24. Kresťanské manželstvo by malo byť láskyplný a trvalý […]

Svätodušné sviatky

„A keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým … A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša; a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné.“    (Skutky apoštolov 4:31-32)    Jednota sa medzi nami nezrodí automaticky, ako keby Duch Svätý mávol nad nami čarovným prútikom. […]

Nanebovstúpenie Pána Ježiša

Oslava Pána Ježiša začala Vzkriesením, ale vrcholí nanebovstúpením. Po 40. dňoch Pán vystupuje do neba. Keď sme dnes spolu s apoštolmi svedkami Jeho nanebovstúpenia, uvedomujeme si, že tento sviatok nám pripomína, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. Ako nás spája láska k Ježišovi, tak nás spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto […]

5. nedeľa po Veľkej noci. MODLITE SA!

Známy je výrok Martina Luthera: „Byť kresťanom bez modlitby je práve tak nemožné, ako žiť bez dýchania.“ Prvoradým cieľom modlitby je pestovať, budovať si vzájomný vzťah s Bohom. Pán Ježiš nás upozorňuje, aby sme si nemysleli, že čím viac toho v modlitbe nahovoríme, tým väčšiu šancu máme, že Boh naše modlitby vypočuje. (Matúš 6:7). V Matúšovi 6:9-13 čítame […]