Tvorivé evanjelické náboženstvo

Oznam pre všetkých rodičov, ktorých deti nastupujú do školy a do prvého ročníka, ale aj pre ostatných, ktorí navštevujú základné alebo stredné školy. Evanjelické náboženstvo je súčasťou života každého kresťana, deti sa môžu stretávať  aj na detských besiedkach, starší môžu navštevovať dorast a neskôr aj mládež. Je to veľmi potrebné a dobré, aby sme nikdy nestratili vzťah so živým Pánom, ktorí nás miluje. Nezanedbávajme náboženskú výchovu. Výučba evanjelického náboženstva má dnes inú formu, je veľmi bohatá na materiály a piesne, ktoré nám spestrujú poznanie.

Viac fotografií v galérii.

Nie je možné komentovať.