Ukrižovaný a Vzkriesený

Oslava vzkriesenia Krista Pána sa niesla v znamení radostných chvíľ počas Veľkonočnej nedele v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote.  Deti mali veľmi pekné pásmo pod názvom „Ukrižovaný a Vzkriesený Pán“. Sme radi, že aj malých poslucháčov môžeme zapojiť do slávnostných chvíľ. Sestra farárka Viktória Lisáková mala veľkonočnú kázeň o pečati, ktorou bol zapečatený hrob Pána Ježiša a akým spôsobom sa pečať prelomila a hrob sa otvoril a zostal prázdny. Prázdny hrob je radostnou zvesťou, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Naše deti svoje pásmo zakončili oslavnou piesňou „ Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme…“. K slávnostným chvíľam sa pridal aj spevokol so svojimi oslavnými piesňami. Spievali piesne: „ Víťaz nad smrťou štvorhlasne a kánon Kristus Pán vstal z mŕtvych…“ tieto piesne odzneli aj v maďarskom jazyku na maďarských službách Božích. Sme vďační Pánu Bohu za požehnanie počas  veľkonočných sviatkov.

Katarína Vicianová

foto

Nie je možné komentovať.