V Padarovciach sa stretli spevokoly

Seniorátne stretnutie spevokolov sa konalo v tomto roku  v cirkevnom zbore Padarovce. Náš spevokol tam  vystúpil s tromi piesňami: Ukáž nám Pane svojho Otca, Chváľ duša moja Pána chváľ a piesňou Pokoj je v Bohu. Podujatie, ktoré bolo organizované vnútromisijnym  výborom, bolo veľkým požehnaním pre celý náš seniorát ako aj pre nás. Na podujatí vystúpilo 7 spevokolov a  1 hosťujúci spevokol z Veľkého Blhu. Ďakujeme Pánu Bohu za tieto požehnané chvíle.

Nie je možné komentovať.