Veda a viera

Vnútromisjný výbor Rimavského seniorátu 13. apríla 2014 v priestoroch reštaurácie Junior Komplex v Rimavskej Sobote usporiadal stretnutie s názvom VEDA A VIERA.
Podujatie otvoril predseda vnútromisijného výboru Martin Riecky. Privítal na ňom všetkých prítomných, osobitne vzácneho hosťa, doc. Vladimíra Bahýla zo Zvolenskej Slatiny. Po úvodnej modlitbe rimavskosobotskej farárky Viktórie Lisákovej si prítomní vypočuli prednášku pána docenta. Vysvetlil v nej skutočnosť, že viera a veda si navzájom neprotirečia, ale sa dopĺňajú. Zaujímavý bol aj jeho výklad spôsobu astronomického datovania Veľkej noci. Po piesňach zborového spevokolu z Rimavskej Soboty nasledovala diskusia, ktorá bola veľmi obohacujúca. Na záver sa prihovoril brat senior Dušan German a po speve pôstnej piesne Tam na kríži na Golgote a požehnaní sa všetci rozišli s hlbokým dojmom v srdci.

     Martin Riecky, predseda VMV Rimavského seniorátu
zdroj: www.ecav.sk

fotogaléria

Nie je možné komentovať.