Veľkonočné požehnanie

K veľkonočným sviatkom 2016 prajeme hojnosť Božieho požehnania a ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali počas sviatkov. Je to Boží dar, keď spoločne môžeme prijímať radostnú zvesť evanjelia o vzkriesenom Kristovi, ktorý aj dnes nám všetkým ponúka spásu a záchranu. Počas sviatkov sme mali mnohé príležitosti počuť evanjeliovú zvesť o našom Spasiteľovi. “Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.” Rímskym 10,9.

Nie je možné komentovať.