Veľkonočné vystúpenie

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho vykúpenie a za Jeho víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné slávnostné Služby Božie boli obohatené vystúpením našich detí, ktoré zahrali scénku k aktuálnej téme vzkriesenia. Po tejto  biblickej scénke naše deti spievali  veľkonočnú pieseň z evanjelického spevníka „Kristus  vstal z mŕtvych, haleluja…“.

Sestra farárka Viktória Lisáková  nám zvestovala slovo Božie z listu Rímskym 10,9 „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Po kázni sa sme si vypočuli pozdravný list zboru biskupov. Slávnostná chvíľu ukončilo vystúpenie nášho domáceho spevokolu, ktorý spieval dve veľkonočné piesne  štvorhlasne.
Fotografie z vystúpenia detí nájdete v galérii.

Nie je možné komentovať.