Vianoce 2013

Sme vďační Pánu Bohu, že sme z milosti Božej prežili tohtoročné Vianočné sviatky.
Za prípravu aj s tými najmenšími, ktorí očakávali príchod Vianočných chvíľ na detských besiedkach.
Zároveň ďakujeme za spoločné  vystúpenia a zvesť slova Božieho počas sviatkov.

Nie je možné komentovať.