Vianočná besiedka 2014

V sobotu 20. decembra 2014 sme sa stretli v zborovej miestnosti, ktorá zaváňala vianočnou atmosférou a prípravou na štedrovečerné Služby Božie. Pani farárka nám porozprávala krásny evanjelizačný príbeh z cárskeho Ruska. O jednom cárovi, ktorý v prestrojení pomohol chudobnému človeku. Podobne aj pán Ježiš prišiel ako syn chudobného tesára. Pomáhal, aby sme aj my pomáhali našim blížnym.  Učili sme sa vianočné koledy. Každý rok sa učíme nové. V tomto roku budeme spievať Zvonia zvony vianočné a Narodil sa nám Spasiteľ v tento nočný čas. Vystúpenie detí a dorastu budeme mať na slovenských, ale aj na maďarských službách Božích. Sme vďační Pánu Bohu, že aj náš spevokol bude počas sviatkov slúžiť spevom na Božiu chválu, ako to robí pravidelne každý rok. Vítame všetkých hostí aj priateľov. A zároveň ďakujeme za pomoc sestrám  v besiedke, ktoré pomáhajú  pri práci s deťmi a dorasťákom, že vyzdobili kostol na sviatky a ozdobili aj vianočný stromček s ostatnými spolupracovníkmi. Vstup do nášho kostola zdobili žiaci evanjelickej cirkevnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Nie je možné komentovať.