Vianočný dar

Ako prejav úcty a vďačnosti sme pripravili pre našich spevokolistov malý skromný darček. Nové sviatočné šály a malú zimnú čiapočku. Dostali sme ich ako milodar a maličkosti pripavili naši zruční mládežníci. Veľmi si vážime starostlivú a pravidelnú prácu na nácvikoch. A hlavne máme úctu ku starším, ktorí verne zotrvávajú v cirkvi. Spievame na chválu a slávu Božiu. Vystúpenie spevokolu  s programom pre dospelých je na 1. sviatok vianočný.

Nie je možné komentovať.