Vianočný trojlístok

Všetkým našim milým čitateľom našej web stránky prajeme  požehnané Vianoce s prosbou, aby Boh pokoja naplnil vaše životy svojou prítomnosťou.

Ďakujúc za doterajší spoločný prežitý čas milosti. Za úspechy aj za radosti, za hodnoty, ktoré pretrvávajú večne. Nech sú súčasťou nášho každého dňa a nech vám dodávajú silu v trápeniach a v žiali. Nie každý síce prežíva požehnané  a radostné chvíle počas sviatkov. Pociťujú to najmä tí, ktorí v tomto roku stratili svojho blízkeho a srdcu milého človeka. O radosť bojujú, ale aj tí, ktorí sú aj počas sviatkov chorí a je im ťažko pri pomyslení, koľko času im ešte zostáva. Osamotení, opustení, sklamaní, starší, uzavretí… každý tak po svojom prežíva vianočné chvíle. Kvôli tomu v čom sme a s čím zápasíme zostúpil Boh na tento svet do našej biedy a do hĺbky ľudského utrpenia. Každý z nás nesie svoj vlastný kríž. Niekedy je ťažší inokedy zvládnuteľný. Verte tomu, Pán Ježiš je tu, aby sa stal súčasťou nášho života. Simeon v betlehemskom Dieťati spoznal svojho Spasiteľa.  Preto aj my otvárajme svoje srdce, ale aj svoje oči, lebo Pán Ježiš k nám prichádza aj dnes. Myslíte si, že ho nepotrebujete a vystačíte si sami? Otázka znie dokedy a ako?  Do života každého z nás  skôr či neskôr prichádza zlom, ktorý nás núti, aby sme sa zamysleli nad tým čo bolo a čo je. Sme na dne našich pochybností, vyčerpaní  a unavení. Je pravdou, že ľudia vôkol nás sú sklamaní. Možno aj ty, ktorý práve čítaš tieto posledné riadky. Hľadáš pomoc a riešenie pre svoj život. V evanjeliu sa píše, že Simeon bol starý, ale napriek tomu bol trpezlivý a spoznal,  čiže pochopil Božie riešenie.
Milý čitateľ, možno si doteraz ešte  nepochopil, alebo nespoznal Boží zásah do tvojho osobného života. Pýtaš sa ako vyzerá Boží zásah? či to bola udalosť, nešťastie, človek, vec, cesta čosi neznáme, rozhovor, list, výzva, zlyhanie, email, sms… Boh to dokáže dokonale. Tak ako si to my vôbec nedokážeme ani predstaviť. Ani táto chvíľa nie je žiadna náhoda, keď čítaš tieto slová. Vianočný trojlístok má zvláštne čaro, dominujú v ňom len tri slová viera, nádejláska. Pre niekoho sú to len prázdne frázy. Ale ich obsah napĺňa každučký okamih nášho života. Viera ide za hranice našich ľudských možností, nádej dáva šancu a novú možnosť pokračovať a láska prináša radosť a najkrajšie okamihy do nášho života. Prajem Vám všetkým, aby vianočný trojlístok bol súčasťou Vášho celého života a vtedy Vianoce budú najkrajším dňom nášho života, „lebo moje oči videli Tvoje spasenie“ videli riešenie. Po tomto zistení sviatky dostávajú celkom iný rozmer. Celú kázeň si budete môcť vypočuť počas sviatkov v našom chráme Božom počas troch vianočných dní.  Na Štedrý deň o 15,30 hod s vystúpením detí, na 1. sviatok o 9,30 hod  s vystúpením spevokolu a na 2. sviatok o 9, 30 hod aj s Večerou Pánovou.

Počas štedrého večera si prečítajte našu prílohu: 

Ďakujeme Bohu známej rodine za kvety na oltár, za pomoc pri príprave kostola na sviatky deťom a dobrovoľníkom. Za to, že chrám Boží sme obliekli do vianočných šiat, aby bol skvostom a domovom pre každého jedného z nás nielen počas sviatkov, ale aj počas celého roka.

Viktória Lisáková
zborová farárka

Nie je možné komentovať.