Vrcholí pôstny čas

Sme vďační Pánu Bohu za jeho milosť a lásku, ktorou nás sprevádza  opäť počas tohto ročného pôstu. V nedeľu 10. marca na slovenských službách Božích  nám deti z evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote predviedli scénku pod názvom „Opustené stádo“.  Téma detskej scénky bola aktuálna, nakoľko aj my dospelí máme občas pocit, že sme opustení. Opustenosť pociťujeme na rôznych úrovniach života. Naše deti sa nám snažili povedať, že aj opustených ľudí hľadá Pán Boh a dokonca hľadá aj teba, hľadá aj nás. Sestra farárka Viktória Lisáková nám vo svojej kázni na 4. pôstnu nedeľu zvestovala slovo Božie z Jánovho evanjelia, kde zdôraznila  kto je chlebom  večného života. Počas kázne aj naše deti si mohli vypočuť krátky príbeh pod názvom „Rozprávka o chlebe“.  Veľa veci je v živote dôležitých, ale sú a existujú aj dôležitejšie a to je  naša spása.

                  Monika Kisantal Hansková


Nie je možné komentovať.