Vzácne životné jubileum

Sme vďační Pánu Bohu, že sme mali príležitosť gratulovať naším jubilantom, ktorí sa dožili vďaka Božej milosti krásnych rokov svojho života. V mene Rimavského seniorátu im predsedníctva cirkevných zborov popriali mnoho Božieho požehnania a hlavne sme boli vďační Pánu Bohu za ich vernú službu v cirkvi.

Brat Mgr. Pavel Slančo sa dožil 90 rokov,
brat ThMgr. Miroslav Synak 85 rokov
a brat Mgr. Mojmír Zúrik  85 rokov.

jubilanti

zľava doprava: Pavel Slančo, Miroslav Synak a Mojmír Zúrik

Nie je možné komentovať.