Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze

Tretia adventná nedeľa bola vzácnym požehnaním v cirkevnom zbore vo Vyšnej Pokordazi. Pán profesor Július Alberty spracoval dejiny evanjelickej cirkvi vo Vyšnej Pokoradzi. Sme veľmi radi, že sa mohol zúčastniť týchto bohoslužieb. Na slávnostných službách Božích kázala sestra konseniorka Iveta Korenková, liturgovala sestra farárka Viktória Lisáková, brat seniorálny dozorca Jaroslav Bagačka pozdravil prítomných, sestra Soňa Kmeťová sa poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri zrode novej publikácie. Pán profesor sa na službách Božích prihovoril k prítomným a po službách Božích svoju knihu aj dedikoval. Prajeme mu ešte mnoho ďalších publikácii, ktoré sú prínosom pre cirkevné dejiny v našej cirkvi.

Nie je možné komentovať.