Zákaz konania SB

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku oznamuje, že najmenej 2 týždne, teda 15. a 22. marca 2020 sa Služby Božie nebudú konať. Týka sa to aj všetkých typov bohoslužobných stretnutí v období do 22.3.2020.

Celé znenie Usmernenia Predsedníctva ECAV

Nie je možné komentovať.