Základná škola Ožďany

Sestra farárka sa zúčastnila krásnych osláv, ktoré sa konali v Ožďanoch. Pred 18 rokmi to bolo prvé miesto, kde začala pôsobiť a zároveň vyučovať evanjelické náboženstvo na miestnej základnej škole. V súčasnosti škola slávi 70. výročie od svojho založenia. A práve v spomínaných Ožďanoch pôsobilo začiatkom storočia aj protestanstké gymnázium. Sme vďační, že aj dnes sa naďalej vyučuje ev. náboženstvo. Jubilantom prajeme mnoho Božieho požehnania.

ZSOzdany2015

Nie je možné komentovať.